هاستینگ

هاست ارزان

فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: 70 گیگابایت
افزودن دامنه: 5 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: 100 گیگابایت
افزودن دامنه: 10 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: 150 گیگابایت
افزودن دامنه: 15 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: 220 گیگابایت
افزودن دامنه: 25 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: 280 گیگابایت
افزودن دامنه: 30 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

هاست حرفه ای

فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: 200 گیگابایت
افزودن دامنه: 20 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: 280 گیگابایت
افزودن دامنه: 25 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: 350 گیگابایت
افزودن دامنه: 30 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: 500 گیگابایت
افزودن دامنه: 35 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 15 گیگابایت
پهنای باند: 650 گیگابایت
افزودن دامنه: 40 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: 800 گیگابایت
افزودن دامنه: 45 عدد
تعداد دیتابیس : نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

هاست ویژه

فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
افزودن دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
افزودن دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
افزودن دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 40 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
افزودن دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: 60 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود
افزودن دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

فضا: نامحدود
پهنای باند: نامحدود
افزودن دامنه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
سایر امکانات: نامحدود
استفاده از کنترل پنل cPanel
استفاده از وب سرور پرقدرت LiteSpeed
استفاده از اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

طراحی و توسعه توسط اسنپ هاست
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت مطعلق به انجمن علمی کامپیوتر بوده و هرگونه کپی برداری از محتوای آن ممنوع می باشد.